توسعه دهنده فرانت‌اند، علاقه‌مند به ورزش و سنگ‌نوردی