شنیدن از همکارها کار راحتیه ولی مهم‌تر از اون، عمل کردن به یافته‌هامونه.

شنیدن از همکارها کار راحتیه ولی مهم‌تر از اون، عمل کردن به یافته‌هامونه.
یکی از کارهایی که ما همکاران منابع انسانی علاقه‌مندیم که انجام بدیم، ب...